Af Mette Gad

Her kan du lære om stemmerne i opera og selv arbejde videre med spørgsmålene nederst.

At der er forskel på hvordan forskellige stemmer virker på én, er noget alle har erfaret.

Mandsstemmer gør et andet indtryk end kvindestemmer, og en lys stemme virker anderledes end en mørk stemme. Det gælder i mindst lige så høj grad når der bliver sunget.

Kvinder synger sopran eller alt, mænd tenor eller bas. Desuden opererer man med forskellige underopdelinger som mezzosopran og baryton, men de grundlæggende stemmetyper er de fire førstnævnte.

I opera er der tradition for at man bruger bestemte typer af stemmer til bestemte roller.

"Furie"
Kostumetegning
af Karin Seisbøll

I de mest spillede operaer, som er Mozarts operaer og romantisk italiensk opera, er funktionerne delt på de forskellige stemmetyper:

Sopranen er første dame! Det hedder på italiensk prima donna - og sådanne fås med og uden nykker. Oftest er heltinden en ung kvinde med et rent hjerte. Sopranen kan have en lys, 'piget' klang, så er det en lyrisk sopran; eller en kraftigere stemme, mere fyldig og måske mørkere klang, så er hun dramatisk. Denne opdeling gælder også for de andre stemmetyper.

Alten er ikke nær så brugt i den tids opera, men har to grundfunktioner: Og i virkeligheden er der flere mezzosopraner i romantikkens operaer, end der er alter. Men de har den samme slags roller, nemlig som

1) skurkinde og/eller en erotisk farlig kvinde.

2) moderfigur, en mor eller en moderlig tjenestepige/amme.

Tenor er den lyse mandsstemme.

Tenoren er oftest helten og danner par med sopranen. Den lyse klang, der i kraftige nuancer ofte ligefrem er smældende, er god til at udtrykke styrke og beslutsomhed parret med ungdommelig lidenskab. Samtidig er en tenorstemme, der synger blidt, kærligt og udtryksfuldt meget poetisk og forførende. Alle er det egenskaber som en romantisk helt har brug for og besidder. Hvis en opera har flere tenorroller er de som regel unge mænd, der eventuelt har en hjælperfunktion til den mandlige hovedrolle.

Bassen kan være en faderfigur eller en skurk, altså den samme dobbelthed som ved altstemmen.

Opgavespørgsmål:

Hvorfor bruger man de dybe stemmer til to så modsatrettede rolletyper?

Hvordan passer stemmetyperne med rollerne i Orfeus elsker Eurydike?
Prøv at finde ud af hvem, der synger hvilke roller og hvilken stemmetype de har. Beskriv derefter karakteren.

Læs mere om de forskellige stemmetyper her:
Stemmetyper
Indhold
Om at lave opera
Om at instruere en opera...
Om at lave en helt ny opera...
>Om forskellige sangstemmer...<
Hvad er opera EGENTLIG for noget?

Forrige: Om at lave en helt ny opera... Næste: Hvad er opera EGENTLIG for noget?